Unit 1

Organisatie
In unit 1 werken 4 leerkrachten en 2 onderwijsondersteuner samen met 4 groepen: 2 groepen 1-2 en groep 3. Door de groepen 1-2 en groep 3 samen onder te brengen in één unit hopen we de overgang tussen groep 2 en groep 3 te verbeteren.

We richten onze units en groepen flexibel in zodat we het passend onderwijs kunnen bieden, waarbij de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. Binnen de unit wordt groepsdoorbrekend gewerkt, meerdere medewerkers geven instructies en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen binnen de unit. De flexibele schoolorganisatie maakt het mogelijk om het tekort aan personeel (bij afwezigheid van medewerkers) dusdanig op te vangen dat de kwaliteit van onderwijs hier niet onder leidt. 

Wij streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden. We werken met gecombineerde groepen 1-2 en 3. Dit biedt mogelijkheden biedt aan kinderen om op spelenderwijze te leren en biedt kansen voor afstemming. 

Natuurlijk is er een verschil tussen wat kinderen in de kleutergroep nodig hebben en het aanbod dat al wordt gegeven in groep 3, maar toch zoeken we naar een goede balans tussen spelen en leren in deze unit. 

De leerkrachten werken intensief samen in het blokuur, waardoor er talentstimulering kan worden opgepakt.
Kinderen van groep 1-2-3 zitten verdeeld en door elkaar in de 3 lokalen en op het leerplein en werken aan taken en werkjes.
Dit wordt ingedeeld op niveau en op basis van kansen en mogelijkheden. 
 

Taalstimulering
De doorkijk van onze leerlingpopulatie laat zien, dat op de Broederschool veel kinderen starten met een taalachterstand. Deze leerlingen bieden wij extra ondersteuning door middel van een uitgebreider taalaanbod, naast het taalaanbod  in de klas gegeven wordt. De activiteiten worden begeleid door een leerkracht, onderwijsondersteuner of logopediste. De intern begeleider zorgt, in afstemming met de taalspecialist, voor een kwalitatief goede invulling van de taalstimulering. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt gevolgd tijdens de voortgangscontrole bespreking. De ouders van de leerlingen die deelnemen aan het taalstimuleringsprogramma worden geïnformeerd en uitgenodigd om een keer deel te nemen aan dit extra aanbod.  Leren in een betekenisvolle context vormt het uitgangspunt van de taalstimulering. De leerkrachten in de groepen 1-2-3 volgen professionalisering t.a.v. het onderdeel mondelinge taalvaardigheid.  
 

Juffen van unit 1 
Groep 1-2a Juf Stefani  stefani.ramljak@innovo.nl
Groep 1-2b Juf Yade yade.kalsbeek@innovo.nl
Groep 3 Juf Gemma  gemma.buchleitner@innovo.nl
Taalstimulering Juf Nicole (ma-di-wo-vr) nicole.arets@innovo.nl
Ondersteuning Juf Nicole (ma-di- wo-vr)
Juf Kim (ma en do)
kim.beckers@innovo.nl
Cookie instellingen