Unit 2

Unit 2

 

Organisatie
In unit 2 werken 3 leerkrachten en 1 onderwijsondersteuner.
We richten onze units en groepen flexibel in zodat we het passend onderwijs kunnen bieden, waarbij de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen. Binnen de unit wordt groepsdoorbrekend gewerkt, meerdere medewerkers geven instructies en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen binnen de unit. De flexibele schoolorganisatie maakt het mogelijk om het tekort aan personeel (bij afwezigheid van medewerkers) dusdanig op te vangen dat de kwaliteit van onderwijs hier niet onder leidt. 
Wij streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden. Er wordt er gewerkt vanuit een leerstofjaarklassensysteem, waarbij de instructiemomenten op elkaar zijn afgestemd zodat leerlingen kunnen aansluiten bij een passende instructie. De verwerking vindt zowel in de groep als op het leerplein plaats, waar een onderwijsondersteuner ondersteunt. Tijdens het vak wereldoriëntatie wordt er groepsdoorbrekend gewerkt om onderzoekend en samenwerkend leren te stimuleren.   
De onderwijsondersteuner zorgt voor zelfstandigheidsbevordering. Hij let op de zelfstandigheid in werken, de zelfverantwoordelijkheid rondom taken en de executieve functie ontwikkeling.

De onderwijsondersteuner zorgt voor zelfstandigheidsbevordering. Hij let op de zelfstandigheid in werken, de zelfverantwoordelijkheid rondom taken en de executieve functie ontwikkeling.
 
Schakelklas
We maken gebruik van de subsidieverlening beleidsregel subsidiëring extra leertijd, die de gemeente Heerlen beschikbaar heeft gesteld. Door extra leertijd willen wij het talent van leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkelen, waardoor zij het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. De doelgroep bestaat uit leerlingen die een taalachterstand hebben van minimaal één jaar. Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hier het meeste baat bij hebben. Ouders/verzorgers van deelnemende leerlingen worden vooraf geïnformeerd en gedurende het proces op de hoogte gehouden. Gedurende schooljaar 2022-2023 zal de Schakelklas worden ingezet in de groepen 4-5 en 10 uur per week worden aangeboden, om de doorstroom naar hogere groepen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De selectie van de leerlingen gebeurt door de leerkrachten van de groep 4- 5 in afstemming met de Intern Begeleider die samen met de leerkracht de ontwikkelingen monitort.


Juffen van unit 2
Groep 4 Juf Xen  xen.debets@innovo.nl
Groep 5 Juf Anke anke.brouwers@innovo.nl
Schakelklas 4-5 Juf Chantal (ma-di-wo-do ochtenden)
Juf Nicole S (vr)
chantal.habets@innovo.nl
nicole.slangen@innovo.nl
Ondersteuning Juf Jamila (ma-di-wo-do) jamila.amarir@innovo.nl


 
Cookie instellingen