Groepen 3-4

Onderwijs
Wij streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden en ons onderwijsteam is heterogeen samengesteld (leerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleider, stagiaires, externe ondersteuners) om het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen. We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem, waarbij de instructiemomenten op elkaar zijn afgestemd zodat leerlingen kunnen aansluiten bij een passende instructie. De verwerking vindt zowel in de groep als op het leerplein plaats. Tijdens het vak wereldoriëntatie wordt er groepsdoorbrekend gewerkt om onderzoekend en samenwerkend leren te stimuleren.   

De flexibele schoolorganisatie maakt het mogelijk om het tekort aan personeel (bij afwezigheid van medewerkers) dusdanig op te vangen dat we lesuitval zoveel mogelijk proberen te voorkomen en de kwaliteit van onderwijs hier niet onder leidt.

De onderwijsondersteuner zorgt voor zelfstandigheidsbevordering. Hij let op de zelfstandigheid in werken, de zelfverantwoordelijkheid rondom taken en de executieve functie ontwikkeling.
 
Schakelklas
We maken gebruik van de subsidieverlening beleidsregel subsidiëring extra leertijd, die de gemeente Heerlen beschikbaar heeft gesteld. Door extra leertijd willen wij het talent van leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkelen, waardoor zij het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. De doelgroep bestaat uit leerlingen die een taalachterstand hebben van minimaal één jaar. Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hier het meeste baat bij hebben. Ouders/verzorgers van deelnemende leerlingen worden vooraf geïnformeerd en gedurende het proces op de hoogte gehouden. Gedurende schooljaar 2023-2024 zal de Schakelklas worden ingezet in de groepen 4-5 en 10 uur per week worden aangeboden, om de doorstroom naar hogere groepen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De selectie van de leerlingen gebeurt door de leerkrachten van de groep 4- 5 in afstemming met de Intern Begeleider die samen met de leerkracht de ontwikkelingen monitort.

De juffen en meester van groep 3-4
Groep 3: Juf Yana            yana.middelhoven@innovo.nl
Groep 4: Juf Xen              xen.debets@innovo.nl
Ondersteuning:
Juf Nicole A                       nicole.arets@innovo.nl
Meester Tim                     tim.daniels@innovo.nl
Schakelklas:
Juf Sivia                          silvia.silvius@innovo.nl
Cookie instellingen