Passend onderwijs

Het SOP (schoolondersteuningsprofiel)
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg de school kan bieden in het kader van de Wet op Passend Onderwijs. Een school geeft in het profiel aan welke kwaliteiten er in huis zijn, maar dus ook wat er niet geboden kan worden aan zorg. 

Het schoolondersteuningsprofiel kent een one-page. Dit is een document van 1 pagina waarop alles staat beschreven dat belangrijk is.
Korte en krachtige informatie dus. 


Schoolondersteuningsprofiel 2020
Bijlage bij het Schoolondersteuningsprofiel
Cookie instellingen