Groepen 7-8

Organisatie
 

Wij streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden en ons onderwijsteam is heterogeen samengesteld (leerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleider, stagiaires, externe ondersteuners) om het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen. We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem, waarbij de instructiemomenten op elkaar zijn afgestemd zodat leerlingen kunnen aansluiten bij een passende instructie. De verwerking vindt zowel in de groep als op het leerplein plaats. Tijdens het vak wereldoriëntatie wordt er groepsdoorbrekend gewerkt om onderzoekend en samenwerkend leren te stimuleren.   

De flexibele schoolorganisatie maakt het mogelijk om het tekort aan personeel (bij afwezigheid van medewerkers) dusdanig op te vangen dat we lesuitval zoveel mogelijk proberen te voorkomen en de kwaliteit van onderwijs hier niet onder leidt. 

De onderwijsondersteuner zorgt voor zelfstandigheidsbevordering. Hij let op de zelfstandigheid in werken, de zelfverantwoordelijkheid rondom taken en de executieve functie ontwikkeling.
 


De juffen en meester van groep 7-8:
Groep 7A: Juf Viola          viola.philippens@innovo.nl     
Groep 7B: Juf Wendy      wendy.huijnen@innovo.nl
Groep 8:   Juf Sanne        sanne.deheer@innovo.nl
Ondersteuning:
Juf Richelle                       richelle.vandermijden@innovo.nl
Meester Tim                    tim.daniels@innovo.nl
 
Cookie instellingen