Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag:                                                                                                                                       
8:30 uur tot 14.45 uur 

Woensdag en vrijdag:
8:30 uur tot 12:45 uur         

In de loop van de ochtend hebben de kinderen een kwartier de gelegenheid om (bij droog weer) buiten te spelen.
Om de leerlingen zoveel mogelijk bewegingskansen te bieden zijn de pauzes gespreid. Wij werken op school met een continurooster, alle kinderen blijven over. Onder toezicht van de eigen leerkracht wordt er samen gegeten en gedronken. Daarna gaan de kinderen 25 minuten buiten spelen. De leerkrachten houden toezicht.

's Morgens is er vanaf 8:20 uur inlooptijd en gaan de kinderen naar de klas. Om uiterlijk 8:30 uur verwachten we dat alle leerlingen in het lokaal zijn, zodat de lessen in alle rust kunnen beginnen. 

Schoolinloop
Om de 6 weken wordt er een inloopweek voor de groepen 1 t/m 8 georganiseerd. Alle ouders/verzorgers zijn dan welkom om samen met hun kind een kijkje te nemen in de klas. Het doel van deze activiteit is: “Samen met uw kind kijken naar de lesstof en de bezigheden in de klas”. De specifieke data staan vermeld op de schoolkalender.

                                                                                                          
Cookie instellingen