MR

Medezeggenschapsraad
 
Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.
 
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.
 
De medezeggenschapsraad wordt gevormd door:​
Claudia Bierman (oudergeleding)
Anouk Koning rosalie (oudergeleding en voorzitter)
Silvia Silvius (personeelsgeleding en secretaris)
​Vivian Blaauw (personeelsgeleding)

Vergaderingen
De vergaderdata worden afgesproken met de MR-leden, in de avonduren.
De vergaderingen beginnen tussen 17.30 en 18.00.
Juf Susanne sluit namens de directie aan bij de vergaderingen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via: mr.broederschool@innovo.nl

 

Cookie instellingen