MR

Medezeggenschapsraad

In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes.
 
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen.
 
De medezeggenschapsraad wordt gevormd door:​
Claudia Bierman (oudergeleding)
Anouk Koning  (oudergeleding en voorzitter)
Jamila Amarir  (personeelsgeleding en secretaris)
​Sanne de Heer (personeelsgeleding)
 
Vergaderingen
De vergaderdata worden afgesproken met de MR-leden, in de avonduren.
Juf Susanne sluit namens de directie aan bij de vergaderingen.
 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via: mr.broederschool@innovo.nl
 
Cookie instellingen