OV

Oudervereniging
 
De oudervereniging wordt gevormd door:
Nicole Arets (voorzitter)
Ria van Vlimmeren (ere-lid)
Saskia Arends
Saskia Ploum (penningmeester - in opleiding)
Natasja Hameleers
Jessica Scheffers
Azra Pekmez
Dajana Visschers
Daisy Boosten
Joseph BoostenVergaderingen
De vergaderdata zijn vastgelegd in de kalender. Toch komt het voor dat er verplaatst wordt, in verband met de werktijden van de betrokken ouders. Hierdoor is niet bij voorbaat vast te leggen hoe laat de vergadering start.
Juf Kelly sluit namens het team aan bij de vergaderingen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via: ov.broederschool@innovo.nl


Stichting Leergeld
Ouders met een laag inkomen die moeite hebben met het betalen van de oudercontributie, kunnen een aanvraag indienen ij Stichting Leergeld. 
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan betalen zij voor u de oudercontributie. 
(afbeelding is link naar site van stichting leergeld)


Cookie instellingen