Groepen 5-6

Organisatie

Wij streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden en ons onderwijsteam is heterogeen samengesteld (leerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleider, stagiaires, externe ondersteuners) om het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen. We werken vanuit een leerstofjaarklassensysteem, waarbij de instructiemomenten op elkaar zijn afgestemd zodat leerlingen kunnen aansluiten bij een passende instructie. De verwerking vindt zowel in de groep als op het leerplein plaats. Tijdens het vak wereldoriëntatie wordt er groepsdoorbrekend gewerkt om onderzoekend en samenwerkend leren te stimuleren.   

De flexibele schoolorganisatie maakt het mogelijk om het tekort aan personeel (bij afwezigheid van medewerkers) dusdanig op te vangen dat we lesuitval zoveel mogelijk proberen te voorkomen en de kwaliteit van onderwijs hier niet onder leidt. De onderwijsondersteuner zorgt voor zelfstandigheidsbevordering. Hij let op de zelfstandigheid in werken, de zelfverantwoordelijkheid rondom taken en de executieve functie ontwikkeling.

Locatie
De kinderen van groep 5 en 6 krijgen les op onze noodlocatie " 't Paviljoen". Het Paviljoen bevindt zich boven aan de Oliemolenstraat lnaast nummer 60, dit is 200 meter lopen vanaf onze hoofdlocatie. De kinderen verzamelen 's ochtends op het schoolplein aan de Kerkraderweg en lopen om 8.25u met de leerkrachten naar het 't Paviljoen. Om 14.30u lopen de kinderen met de leerkrachten terug naar de Broederschool.
 
Schakelklas
We maken gebruik van de subsidieverlening beleidsregel subsidiëring extra leertijd, die de gemeente Heerlen beschikbaar heeft gesteld. Door extra leertijd willen wij het talent van leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkelen, waardoor zij het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. De doelgroep bestaat uit leerlingen die een taalachterstand hebben van minimaal één jaar. Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hier het meeste baat bij hebben. Ouders/verzorgers van deelnemende leerlingen worden vooraf geïnformeerd en gedurende het proces op de hoogte gehouden. Gedurende schooljaar 2022-2023 zal de Schakelklas worden ingezet in de groepen 4-5 en 10 uur per week worden aangeboden, om de doorstroom naar hogere groepen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De selectie van de leerlingen gebeurt door de leerkrachten van de groep 4- 5 in afstemming met de Intern Begeleider die samen met de leerkracht de ontwikkelingen monitort.

Juffen/ meester groepen 5-6:
Groep 5: Juf Anke           anke.brouwers@innovo.nl
Groep 6: juf Chantal       chantal.habets@innovo.nl
Ondersteuning:
Juf Jamila                          jamila.amarir@innovo.nl
Meester Tim                    tim.daniels@innovo.nl
Schakelklas:
Juf Silvia                            silvia.silvius@innovo.nl
 

Cookie instellingen