Broederschool Molenberg

Oudervereniging
 
De oudervereniging wordt gevormd door:

  • Nicole Arets (voorzitter)
  • Ria van Vlimmeren (ere-lid)
  • Saskia Arends
  • Saskia Ploum (penningmeester - in opleiding)
  • Dimone Krijnen
  • Natasja Hameleers
  • Wendy Veltrop
  • Dominique Trynes
  • Jessica Scheffers

 
Vergaderingen
De vergaderdata zijn vastgelegd in de kalender. Toch komt het voor dat er verplaatst wordt, in verband met de werktijden van de betrokken ouders. Hierdoor is niet bij voorbaat vast te leggen hoe laat de vergadering start.
Juf Gillian sluit namens het team aan bij de vergaderingen.

Startvergadering 2019-2020
Op 9 september heeft de algemene ledenvergadering en de eerste vergadering van de OV plaatsgevonden.
De presentatie met daarin de belangrijkste informatie vindt u hier.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via: ov.broederschool@innovo.nl