Broederschool Molenberg

Oudervereniging
 
De oudervereniging wordt gevormd door:

  • Andries Vluggen (voorzitter)
  • Nicole Arets (penningmeester)
  • Ria van Vlimmeren
  • Saskia Arends
  • Saskia Ploum
  • Dimone Krijnen
  • Natasja Hameleers
  • Wendy Veltrop
  • Dominique Trynes
  • Jessica Scheffers

 
Vergaderingen
De vergaderdata zijn terug te vinden op de kalender van onze school.
Deze vergaderingen starten telkens om 20:00 uur op De Broederschool.
Meester Jordi sluit namens het team aan bij de vergaderingen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via: ov.broederschool@innovo.nl