Broederschool Molenberg

Medezeggenschapsraad
 
De medezeggenschapsraad wordt gevormd door:

  • Jeroen Arets (ouderlid en tevens voorzitter)
  • Natasja van Dijk (ouderlid en tevens secretaris)
  • Silvia Silvius (personeelslid)
  • Vivian Blaauw (personeelslid)

 

Vergaderingen
De vergaderdata zijn terug te vinden op de kalender van onze school.
Deze vergaderingen starten telkens om 17:30 uur op de Broederschool.
Juf Susanne sluit namens de directie aan bij de vergaderingen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via: mr.broederschool@innovo.nl